Llama, Alpaca, Guanaco và Vicuña

Loài lạc đà ở Nam Mỹ hay như thường thấy ở những vùng sa mạc của Trung Đông và Phi châu thực ra có nguồn gốc cổ xưa từ lục địa Bắc Mỹ.