Dream Tour – Vòng cung Hoàng Liên Sơn 2003

Ngày 1Thứ Hai, ngày 24 tháng 11 năm 2003Hà Nội đi chùa Thầy, chùa Tây Phương, tối ngủ Sơn Tây. Cả nhóm mới về Hà Nội sau chuyến hành hương lên Yên Tử, buổi sáng nghỉ ngơi thêm một chút cho lại sức, sắp xếp lại hành trang, đến trưa …

Lone Biker 2003 – Part 2

Ngày 1Thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2003Hà Nội đi Bắc Ninh. Đình Thanh Am thờ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đền Gióng, đình làng Đình Bản, đền Đô, phòng tuyến sông Như Nguyệt, chùa Lim, chùa Phật Tích, làng Hồ, lăng Kinh Dương Vương, chùa Bút Tháp, chùa Dâu, …

Lone Biker 2003 – Part 1

Ngày 1Thứ Sáu ngày 28 tháng 3 năm 2003Bay chuyến sáng ra Hà Nội, chuẩn bị xe cộ trang thiết bị tài liệu chương trình bản đồ. Tối ngủ Hà Nội. Khoảng tám giờ sáng máy bay đáp xuống phi trường Nội Bài. Lâu không ra Hà Nội, nhìn lại …