Album: Nhà thờ Nam Định

Không thể tưởng tượng được ngày xưa ở Nam Định giáo dân đã xây những ngôi nhà thờ đẹp đến như vậy. Qui mô tuy không to như nhà thờ ở châu Âu, nhưng kiến trúc, tỷ lệ, họa tiết đều xuất sắc, điều đặc biệt và thích thú nhất …