Chập chững những bước chân trên đá

Từ vựng để bắt đầu: Một liên đại (eon) có nhiều đại (era) Một đại (era) có nhiều kỷ (period) Một kỷ (period) có nhiều thế (epoch) Một thế (epoch) lại có nhiều thời kỳ (age) Lịch sử địa chất quả đất chia ra 4 eon liên đại như sau: …

Daylight Saving Time (DST)

Daylight Saving Time (DST) là giờ mùa hè thông thường đi sớm hơn giờ mùa đông 1 tiếng, và được áp dụng ở một số nước ôn đới có ngày mùa hè rất dài và ngày mùa đông rất ngắn. Tuy vậy ở mỗi nơi DST lại thể hiện một …

“Short connection” nỗi ám ảnh của Tourleader

Short Connection là tình huống xảy ra khi TL bay nối chuyến, và thời gian giữa giờ đáp (sta) của chuyến đầu và giờ cất cánh (std) của chuyến nối cho chặng kế tiếp là rất ngắn khiến cả đoàn có thể bị lỡ chuyến bay nối, dẫn đến hậu …