Album: Nhà thờ Nam Định

Không thể tưởng tượng được ngày xưa ở Nam Định giáo dân đã xây những ngôi nhà thờ đẹp đến như vậy. Qui mô tuy không to như nhà thờ ở châu Âu, nhưng kiến trúc, tỷ lệ, họa tiết đều xuất sắc, điều đặc biệt và thích thú nhất là một số ngôi nhà thờ có những đường nét mỹ thuật bản địa đan xen vào.

Tháng 5/2018


Leave a Reply

Your email address will not be published.