Daylight Saving Time (DST)

Daylight Saving Time (DST) là giờ mùa hè thông thường đi sớm hơn giờ mùa đông 1 tiếng, và được áp dụng ở một số nước ôn đới có ngày …

Luật và văn minh

Trong một buổi chia sẻ về chuyên đề kiến trúc với anh em tourleader của Vietravel vào khoảng giữa năm 2019, khi đề cập đến thánh đường Hagia Sophia, công …